Afspraak maken

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Preventief Medisch Onderzoek

Volgens Artikel 18 van de Arbowet stelt de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Maar hoe werkt zo’n PMO eigenlijk? Welk doel heeft het en wat mag u ervan verwachten? Een PMO is in de basis bedoeld om gezondheidschade bij uw medewerkers te voorkomen.

Zodra we weten wat u met het onderzoek wilt bereiken, bekijken we met behulp van de risico-inventarisatie gegevens welke vragenlijsten, onderzoeken en/of metingen per functie nodig zijn. Mocht dat niet helder omschreven staan, dan bepalen we samen met u wat het beste is voor u en uw medewerkers. De uitkomsten van het onderzoek worden mondeling met de medewerkers besproken en daar waar nodig wordt men direct doorverwezen naar de huisarts of een andere specialist.

Daarnaast ontvangen de medewerkers een persoonlijk rapport. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond maken we een groepsrapportage waarbij alle persoonlijke gegevens van uw medewerkers anoniem zijn gemaakt in verband met de wettelijke bepalingen op het privacy-recht.

Meer weten? Neem contact met ons op!


Afspraak maken