Afspraak maken

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Één keer een RI&E en daarna nooit meer! Met het ArboBeheerSysteem heeft u altijd een actuele RI&E.

Waarom een RI&E?
Het creëren van goede gezondheids-, veiligheids-, en welzijnsmaatregelen is niet meer weg te denken uit deze tijd. Of u nu verantwoordelijk bent voor een grote- of een minder grote onderneming, minder ziektegevallen en minder ongevallen op het werk vertalen zich onmiddellijk in betere bedrijfsresultaten. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en de inzet van uw werknemers. Een goede reputatie op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is ook een mooi visitekaatje voor uw organisatie dat u kan helpen nieuw talent en nieuwe klanten aan te trekken.

Enkele voordelen voor u als gevolg van minder arbeidsongevallen en werk gerelateerde ziektegevallen:

 • Minder productieverlies en storingen
 • Hogere productiviteit door tevreden werknemers
 • Lager ziekteverzuim(kosten)
 • Grotere werknemerstevredenheid
 • Minder materiaal- en imagoschade
 • Minder administratieve juridische kosten
 • Beheerde verzekeringskosten 

Kortom, u versterkt uw bedrijfscontinuïteit wat bijdraagt aan een zakelijk succes!

Veel gestelde vragen over RI&E

 • Wat is een RI&E?

  Met de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie krijgt u globaal inzicht in de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie. Vervolgens kunt u op basis van de inventarisatie en evaluatie maatregelen treffen om de aanwezige risico’s op deze gebieden te verkleinen. 

 • Waar dient een RI&E uit te bestaan?
  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico¬beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico's.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.
 • Welke onderwerpen kunnen in een RI&E beschreven staan?
  • Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting? Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers?
  • Is er sprake van een kans op mentale overbelasting? Hoe groot is de mentale belasting van uw werknemers?
  • Lopen de werknemers de kans te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?
  • Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden? Hoeveel beeldschermwerk doen de werknemers per dag?
  • Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
  • Welke gevaren levert het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
  • Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Zo ja, welke? En is er wellicht sprake van blootstelling aan deze stoffen en zo ja, hoeveel?
 • Is het wettelijk verplicht?

  De wet verplicht u als werkgever om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten. Er wordt van u verwacht dat u bepaalde maatregelen neemt, zoals de veiligheids- en gezondheidsrisico’s evalueren voor uw werknemers. Daarnaast dient u te garanderen dat iedere werknemer naar behoren wordt opgeleid over veiligheid en gezondheid en dat de werknemers en hun vertegenwoordigers betrokken worden bij het bespreken van dit onderwerp. Het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW zal naar het Plan van Aanpak vragen wanneer zij langskomen. U riskeert een hoge boete bij het niet nakomen van deze wettelijke verplichting.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt toegang tot de RI&E vragenlijst die voor uw organisatie van toepassing is. Stap voor stap loopt u langs alle relevante arbo-aspecten. Zodra u de ingevulde vragenlijst hebt verzonden, maken wij een afspraak met u. Daarnaast ontvangen uw werknemers ook een vragenlijst over de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie.
  Onze adviseur zal een bedrijfsrondgang maken en zijn bevindingen samenvatten in een rapportage en plan van aanpak. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook is in het Plan van Aanpak opgenomen binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient u daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken.

 • Wat is het ArboBeheerSysteem® (ABS)?

  Het ABS is een webapplicatie, waarmee u beschikt over een dynamisch en actueel plan van aanpak. U kunt het plan eenvoudig bijwerken en updaten. Door met ABS te werken, worden maatregelen niet eenmalig opgelost, maar worden deze blijvend geborgd. Dit komt doordat het ABS systematisch met beheersacties werkt. Het ABS kan u dus helpen om te komen tot een echte, concrete en duurzame implementatie van de maatregelen.

  Meer over het digitaal ArboBeheerSysteem® (ABS)

 • Wat zijn de 7 zekerheden van het ABS?
  1. Eén keer een RI&E en daarna nooit meer! Als de RI&E in het ArboBeheerSysteem wordt bijgehouden heeft u altijd een actuele RI&E. 
  2. Een overzichtelijk plan van aanpak. Alleen uw eigen punten zichtbaar voor de komende maand.
  3. Alle documenten en voortgang in één systeem en gemakkelijk bij te houden.
  4. U ontvangt een e-mail uit het ArboBeheerSysteem op het moment dat er openstaande acties in het plan van aanpak staan.
  5. Borging van het plan van aanpak n.a.v. de RI&E door de preventiemedewerker of Arbo-coördinator.
  6. Wijzigingen wet- en regelgeving automatisch up to date via het ArboBeheerSysteem.
  7. Het ArboBeheerSysteem is 24 uur per dag beschikbaar

Wilt u meer weten over RI&E?

Wilt u meer informatie over het opstellen van een RI&E bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op!


Afspraak maken