Afspraak maken

Vertrouwenspersoon bij Preventie&Werk

iStock_000058516610_XXXLarge.png

Psychosociale hulpverlening binnen handbereik
Maar liefst een derde van alle klachten waarmee medewerkers verzuimen is van psychische aard. Tijdige begeleiding en preventie van psychische klachten kan veel verzuim en leed voorkomen. De psychologen van ArboAnders/Preventie&Werk kunnen u hierbij helpen.

Beleid
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van hun medewerkers. Sinds 2007 bent u dan ook wettelijk verplicht om binnen uw arbeidsomstandighedenbeleid aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit bestaat uit vier aandachtsgebieden:

  •        Pesten
  •        Seksuele intimidatie
  •        Agressie en geweld
  •        Werkdruk

PSA beleid is het preventieve beleid gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting. Als voorkomen niet mogelijk is, is het van belang het zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor is het van belang inzicht te hebben in de bronnen van PSA. Dit kunt u zelf onderzoeken in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) of de Psycholoog van ArboAnders/Preventie&Werk bij betrekken die vanuit zijn deskundigheid de PSA in kaart kan brengen en u kan adviseren in het opstellen van preventief beleid en kan ondersteunen bij een protocol voor ongewenste omgangsvormen.
Een belangrijk onderdeel van uw PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Onderdeel van de dienstverlening van ArboAnders/Preventie&Werk is het optreden als Extern vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers terecht met problemen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een conflict met een leidinggevende of een collega, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. Naast problemen op de werkvloer kunnen er ook zaken in het privéleven spelen van de medewerker die het functioneren op het werk kunnen beïnvloeden. ArboAnders/Preventie&Werk werkt met ervaren professionele psychologen gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor uw medewerkers betekenen?
Naast het bieden van eerste opvang begeleidt de vertrouwenspersoon uw medewerkers bij eventuele te ondernemen stappen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan ook ondersteuning bieden bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Uw medewerker krijgt objectief advies over hoe met de situatie om te gaan. Tevens kan de vertrouwenspersoon uw medewerker doorverwijzen naar een professionele hulpverlener.

Vertrouwelijkheid
Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Wanneer uw medewerker bij de vertrouwenspersoon is geweest, ontvangt u een anonieme factuur. Er komt ook geen verslag van in onze medische dossiers. De vertrouwenspersoon registreert de meldingen en maakt jaarlijks een rapportage op. Zo wordt duidelijk of er sprake is van structureel ongewenst gedrag. Daar kunt u dan weer op sturen.

Bereikbaarheid
Uw werknemer kan per mail contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Vervolgens zal er telefonisch contact plaatsvinden en desgewenst kan er een afspraak gemaakt worden voor een face to face gesprek.
Telefoon           : 0513 - 65 74 22
Email                : info@preventie-werk.nl


Contact opnemen