Wilt u contact met Preventie&Werk
Werkgever

ArboBeheerSysteem (ABS)

overzicht in maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn

Titel thumb

Inleiding thumb

ArboBeheerSysteem (ABS)

Het ArboBeheersSysteem (ABS) is een instrument dat structuur en samenhang brengt in maatregelen die u moet nemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. In het ABS zijn alle beheersonderwerpen vanuit de Arbowetgeving direct inzichtelijk. Alle rapporten en documenten voortvloeiende uit de risico-inventarisatie, kunt u eenvoudig documenteren en digitaal (online) raadplegen. Bovendien genereert het systeem informatie die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid.

Het ABS van Preventie&Werk heeft de RI&E of een andere vragenlijst als basis. Wanneer er wijzigingen zijn in de organisatie of in de wetgeving, kunt u een deel-RI&E uitzetten en toevoegen aan het plan van aanpak. Dit betekent dat u niet elke 3 á 4 jaar een volledige RI&E hoeft uit te voeren. Door het ABS worden maatregelen niet eenmalig opgelost, maar blijvend geborgd. Het ABS zorgt voor een implementatie van maatregelen. Hiermee bouwt elke afdeling of organisatie zijn eigen dossier op. Preventie&Werk zorgt ervoor dat het systeem up-to-date blijft in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
De voordelen van het ABS.

  • Eén keer een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en daarna nooit meer! Met het bijhouden van de RI&E in het ABS heeft u altijd de beschikking over een actueel plan van aanpak;
  • Het ABS is conform de normen in de Arbowet;
  • Een overzichtelijk plan van aanpak met alleen uw eigen acties voor de komende periode;
  • Alle documenten en voortgang in één systeem;
  • Bij openstaande acties, ontvangt u een persoonlijke e-mail uit het ABS;
  • Wetswijzigingen regelgeving worden bijgewerkt in het ABS.

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken 
tussen 8.30 - 17.00 uur

Bel met ons