Wilt u contact met Preventie&Werk
Werkgever

Periodiek Medisch Onderzoek

Periodiek meten van de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk

Titel thumb

Inleiding thumb

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Onder preventief medisch onderzoek (PMO) wordt verstaan het periodiek meten van mogelijke gevolgen in de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk. Dit onderzoek is gerelateerd aan de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). 
Werkwijze
Vaak komt vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het advies om een PMO uit te voeren. Door medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen om te deelnemen aan de PMO, krijgt de organisatie inzicht in de gezondheid van de medewerkers.
Een PMO wordt, afhankelijk van de risico’s in het werk en de wensen van de klant, samengesteld en bevat een aantal basiselementen:

  • het invullen van een gezondheidsvragenlijst door de medewerker;
  • het bepalen van de lengte, gewicht, buikomvang en het vetpercentage als maat voor overgewicht;
  • bloeddrukmeting;
  • oogmeting.

Op basis van risico’s in het werk kunnen aanvullende vragenlijsten worden toegevoegd. Er kunnen ook aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • gehoortest, hierbij wordt de gehoorgevoeligheid en sterkte gemeten. 
  • longfunctietest, hierbij wordt de luchtstroom gemeten die je met een maximale inspanning kunt uitademen. Hierbij meten we de hoeveelheid lucht die je, na diep inademen, kunt uitademen.
  • cholesterol-en glucosemeting, deze wordt uitgevoerd door een vingerprik.
  • urineonderzoek. Bij het urineonderzoek kan de aanwezigheid van eiwit, suiker, rode en witte bloedcellen worden bepaald. Bij het werken met gevaarlijke stoffen kan urineonderzoek worden uitgebreid.
  • conditietest, om de mate van fitheid te meten.

Onze PMO-adviseur bespreekt de ingevulde vragenlijst en de resultaten van het onderzoek met de medewerker en geeft hierover persoonlijk advies. Op basis van het onderzoek stelt onze PMO-adviseur een groepsrapport op. In verband met de privacy wordt een rapportage opgemaakt vanaf 15 deelnemers in dezelfde functie en/of afdeling.

Naar aanleiding van de adviezen in de groepsrapportage kan er een vervolgtraject ingezet worden. Er kan leefstijl coaching op individueel niveau, maar ook kunnen er leefstijl workshops op groepsniveau worden aangeboden. Daarnaast kunnen er onderzoeken door een bedrijfsfysiotherapeut worden uitgevoerd.

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken 
tussen 8.30 - 17.00 uur

Bel met ons