Wilt u contact met Preventie&Werk
Werkgever

Periodiek Medisch Onderzoek

Periodiek meten van de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk

Titel thumb

Inleiding thumb

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Onder preventief medisch onderzoek (PMO) wordt verstaan het periodiek meten van mogelijke gevolgen in de belastbaarheid van medewerkers in relatie tot het werk. Dit onderzoek is direct gerelateerd aan de RI&E. Het PMO is meer preventief van aard.
Werkwijze
Veelal komt vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) het advies voor om een PMO uit te voeren. Door medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de PMO, krijgt de organisatie inzicht in de gezondheid van de medewerkers.
Een PMO wordt, afhankelijk van de risico’s in het werk en de wensen van de klant, samengesteld en bevat een aantal basiselementen:

  • het invullen van een gezondheidsvragenlijst door de medewerker;
  • het bepalen van de Body Mass Index (lengte- en gewicht) als maat voor overgewicht;
  • bloeddrukmeting;
  • vetpercentage en oogmeting.

Onze PMO-adviseur bespreekt de ingevulde vragenlijst en de resultaten van het onderzoek met de medewerker. Op basis van risico’s in het werk kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd:

  • gehoortest, hierbij wordt de gehoorgevoeligheid en sterkte gemeten. 
  • longfunctietest, hierbij wordt de luchtstroom gemeten die u met een maximale inspanning kunt uitblazen. Hierbij meten we de hoeveelheid lucht die u, na diep inademen kunt uitblazen.
  • ECG (hartfimpje), hierbij wordt een beeld van de hartactiviteit gemaakt.
  • bloedonderzoek. Een bloedonderzoek kan bestaan uit het meten van basisfuncties: lever- en nierfuncties, cholesterol en glucosemeting. Bij het werken met gevaarlijke stoffen kan bloedonderzoek worden uitgebreid.
  • urineonderzoek. Bij urineonderzoek kan de aanwezigheid van eiwit, suiker en leukocyten (bloedcellen) worden bepaald. Bij het werken met gevaarlijke stoffen kan urineonderzoek worden uitgebreid.

Aan het PMO kunnen onderdelen die te maken hebben met werkbeleving, plezier in het werk en leefstijl worden toegevoegd. Zo is het mogelijk om een conditietest uit te voeren of een lichamelijk onderzoek te laten doen door een bedrijfsfysiotherapeut.
Op basis van het onderzoek stelt onze PMO-adviseur een rapport op. I.v.m. de privacy wordt een rapportage opgemaakt vanaf 15 deelnemers in dezelfde functie en/of afdeling.

 

Vragen?

Bel met onze adviseur

Je kunt ons elke werkdag telefonisch bereiken 
tussen 8.30 - 17.00 uur

Bel met ons