Wilt u contact met Preventie&Werk
Werkgever

de inzet vertrouwenspersoon

Titel thumb

Inleiding thumb

Vertrouwenspersoon bij Preventie&Werk

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen uw medewerkers terecht met problemen op de werkvloer, zoals bijvoorbeeld een conflict met een leidinggevende of een collega, ongewenste intimiteiten, discriminatie en pesten. Naast problemen op de werkvloer kunnen er ook zaken in het privéleven spelen van de medewerker die het functioneren op het werk kunnen beïnvloeden. Preventie&Werk werkt met ervaren professionele psychologen gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting.

De taken van een vertrouwenspersoon
De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. Duidelijk zal zijn dat het in alle gevallen gaat om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Elke actie wordt slechts ondernomen wanneer de melder daarmee instemt. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie.

Vertrouwelijkheid
Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.  

Bereikbaarheid
Uw medewerker kan per mail contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Vervolgens zal er telefonisch contact opgenomen worden en desgewenst kan er een afspraak gemaakt worden.
Telefoon           : 0513 - 65 74 22
Email                : info@preventie-werk.nl